Garantie & klachten

Garantie
Ondanks deskundige controles, zijn onze leveringsvoorwaarden niet voorzien van een garantieregeling. Het aanbieden van een garantiebepaling brengt een prijsverhoging met zich mee. Enkele van onze machines vindt hun bestemming in het buitenland. In de praktijk is het voor ons niet haalbaar om volledige garantie te bieden.

Klachten
Van der Meer Machines hecht veel waarde aan het afleveren van goed werkende machines. Als u ondanks onze zorgvuldige werkwijze klachten heeft, meldt u deze binnen 8 dagen na levering. Indien er sprake blijkt te zijn van een serieus, niet eerder vermeld gebrek, zullen wij na overleg met u, eventueel (een deel van) de reparatiekosten als tegemoetkoming vergoeden. Over het gebrek en een eventuele reparatie, dient wel vooraf overleg met Van der Meer Machines plaats te vinden.

Contact

Heeft u een vraag en/of opmerking? Vul dan ons contactenformulier in. Wij
zullen uw vraag en/of opmerking zo spoedig mogelijk beantwoorden.